Vår personal är vår mest värdefulla resurs. Kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster med helikopter.

Kim Friberg

Kim Friberg

PILOT via STORM HELIWORKS
Niklas Alsterberg

Niklas Alsterberg

PILOT via STORM HELIWORKS
Kalle Schmidt

Kalle Schmidt

PILOT via STORM HELIWORKS
Marcus Skogsäter

Marcus Skogsäter

PILOT via STORM HELIWORKS
Erik Lindström

Erik Lindström

PILOT via STORM HELIWORKS
Klas Johansson

Klas Johansson

PILOT via STORM HELIWORKS

Dennis Sundqvist

Dennis Sundqvist

PILOT via STORM HELIWORKS
Fredrik Wikström

Fredrik Wikström

PILOT via STORM HELIWORKS
Kristian Höglund

Kristian Höglund

PILOT via STORM HELIWORKS
Mikkel Forsberg

Mikkel Forsberg

PILOT via STORM HELIWORKS

Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

PILOT via STORM HELIWORKS

SAMARBETSPARTNER

Scandinavian Helicopter Group

Alla flygningar utförs av STORM Heliworks AB med tillståndsnummer SE.AOC.0130

tesdawdaawdaw