Välkommen till bokningstjänsten för våra flygturer!

För tillfället går det endast att boka platser till våra 20-minuters turer (med eller utan värdebevis) online.

Bokningsbara datum läggs till löpande under säsongen, med ungefär 1-2 månaders framförhållning.
Säsongen sträcker sig normalt från maj till september.

För att boka hela helikoptern privat, eller för bokning av skräddarsydda flygturer, vänligen kontakta oss på goteborg@stormheli.se

Vänligen läs igenom följande information om hur STORM Heliworks AB arbetar med att förhindra spridningen av Coronaviruset

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning i samband med besök i våra lokaler, under vårt dagliga arbete och i samband med passagerarflyg. STORM Heliworks fortsätter i nuläget med flygturer och har vidtagit en del säkerhetsåtgärder.

 • Vi uppmanar alla våra medarbetare till att hålla en god handhygien och att regelbundet använda tvål och vatten eller handsprit under arbetstid.
 • Våra lokaler där passagerare och deras anhöriga rör sig städas löpande, och kontaktytor desinficeras med jämna mellanrum.
 • Vi avråder från fysisk kontakt, som att ta i hand.
 • Vid passagerarflyg strävar vi efter att maximalt 5-6 personer kommer att vara samlade i grupp åt gången, och då i slutet sällskap tillsammans med pilot eller markpersonal.
 • Vi uppmanar till kontaktlös betalning via Swish.
 • Vi kommer främst ta emot passagerare utomhus, och eventuell tillgång till toalett kan vara begränsad.
 • Vi uppmanar samtliga passagerare att vänta utomhus och hålla sig till sina egna sällskap tills det blir deras tur. Vår personal meddelar när det är dags för säkerhetsgenomgång, som enbart hålls med passagerarna i slutna grupper.
 • Anhöriga som följer med uppmanas hålla avstånd till andra. Anhöriga som har symtom skall inte följa med överhuvudtaget.
 • I våra helikoptrar desinficeras kontaktytor, bälteslås och headsets efter varje passagerare.
 • I helikoptern uppmanas samtliga passagerare att undvika röra allt som inte är nödvändigt att ta på.
 • Mikrofoner på passagerarnas headset kommer inte att vara brukbara, men det går att lyssna på piloten.
 • Vissa förseningar kan uppstå då vi slussar in passagerare i tur och ordning, och vi ber om er förståelse för detta.
 • Om en av våra medarbetare skulle få symtom uppmanar vi denne att stanna hemma och omedelbart kontakta sjukvårdsupplysningen. Därefter kommer vi att göra en ytterligare desinficering av alla kontaktytor som medarbetaren varit i kontakt med.

Om du bokar en flygtur men sedan har torrhosta, feber eller känner dig sjuk ska du givetvis stanna hemma. Vi tar inte emot passagerare som visar symtom som kan misstänkas vara covid-19. I en helikopter sitter man ungefär lika tätt som i en personbil. För att minimera risken för smittspridning flyger vi inte med passagerare som har snuva eller hosta.

Kontakta oss så hjälper vi dig att boka om din flygtur, även om giltighetstiden på ditt värdebevis närmar sig utgångsdatum. Vi kommer under säsongen att erbjuda fler datum för flygning så att du skall kunna flyga när eventuella symtom försvunnit, eller om du känner för att boka om din flygtur till ett senare datum. Kontakta oss om du har konstaterad pollenallergi för vidare information.

Tillsammans kan vi göra vårt bästa för att förhindra att smittan sprids vidare!