DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED HELIKOPTER

Helikopter används främst för att den är smidig, snabb och kostnadseffektiv, den fastnar inte i bilköer och den tar dig från A-B snabbt när du har bråttom. Den ger dig en oslagbar utsikt ifall du vill upptäcka vårt vackra land och den lyfter material och utrustning på plats till svåra, ömtåliga och otillgängliga platser. Den är snabbt på plats och behöver ingen längre etableringstid för att starta sitt uppdrag.

Med lyft som utförs med helikopter behöver man inte oroa sig för vacker skog, ömtåliga gräsmattor eller trafikerade vägar. Ska man exempelvis bygga en mast i skogen och anlitar en helikopter så räcker det med att beställa en betongbil till närliggande bra lastplats. Dit kommer helikoptern och en följebil med bränsle och 2 betongbaskrar, lyfter den ena till platsen i skogen där den töms i fundamentet till masten. När helikoptern kommer tillbaka till lastplatsen med en tom betongbasker står den andra redan klar och är redo för nästa lyft. Skulle det vara höga träd i området och helikoptern inte kan gå ned, kopplar helikopterföraren på en förlängning under helikoptern och lyfter helt enkelt materialet över och emellan dessa utan att skada dem.

Vid längre lyftuppdrag kan dock en stationär eller mobil kran vara att föredra då timpriset är lägre. Kravet är dock för en kran att man behöver finna en stabil plats som den kan göra lyften ifrån och etablera sig där. Ibland kan det innebära att större områden måste stängas då man måste bygga upp kranen för att sedan riva den igen när uppdraget är slutfört. Lite snabbare går det ifall man använder en mobil kran men även denna behöver tid på sig att ta sig till lyftplatsen och för att etablera sig där.

Ett bra exempel där helikopterlyft var att föredra var ett fläktarbete på taket till ett av tornen på Gothia Towers i Göteborg. Dit behövdes material lyftas, cirka 25 våningar. Hade man valt kranalternativet hade man blivit tvingad att stänga av en del av Korsvägen. Korsvägen är en av de viktigaste knutpunkterna för kollektiv och biltrafiken i Göteborg och ett stopp där riskerar att påverka stora delar av infrastrukturen. Istället valde entreprenören att utföra lyften med helikopter som kom dit och landade på baksidan av Valhalla, helikoptern satte på en krok och lyfte upp allt material. Det utförda lyftarbetet var över på bara några få timmar, kanske på kortare tid än en kranbil ens skulle kunnat ha etablerat sig där?

Så, flera lyftbehov tillgodoses bättre med en helikopter eller med kran kompletterad av en helikopter men det kanske är svårt för en icke insatt att veta när? Tveka därför inte att fråga oss och få ett kostnadsförslag.

Vänd dig med förtroende till Storm Heliworks!

Vår långa erfarenhet av helikoptrar, helikopterlyft, våra moderna helikoptrar samt inte minst vår vältrimmade personal ser till att lösa ditt lyft så att du blir nöjd.

  • Snabbt

  • Smidigt

  • Kostnadseffektivt

  • Liten påverkan på närmiljö och infrastruktur

Helikopter har många fördelar

© Copyright - Osterman Helicopter | Alla flygningar utförs av Storm Heliworks AB med tillståndsnummer SE.AOC.0130