Vår personal är vår mest värdefulla resurs. Kunskap och expertis spelar en viktig roll i att uppnå vår vision om att vara kundernas förstahandsval för specialisttjänster med helikopter.

Sebastian Holst

Sebastian Holst

PILOT via STORM HELIWORKS
Kim Friberg

Kim Friberg

PILOT via STORM HELIWORKS
Niklas Alsterberg

Niklas Alsterberg

PILOT via STORM HELIWORKS
Marcus Skogsäter

Marcus Skogsäter

PILOT via STORM HELIWORKS

SAMARBETSPARTNER

Scandinavian Helicopter Group

Alla flygningar utförs av STORM Heliworks AB med tillståndsnummer SE.AOC.0130

© Copyright - STORM Heliworks AB | Alla flygningar utförs av STORM Heliworks AB med tillståndsnummer SE.AOC.0130